Loading…

Köp- och leveransvillkor

BILJETTKÖP VIA BILJETTKASSA

Västerås Konserthus biljettkassa riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Om du är företagare och vill köpa biljetter för vidare distribution i näringsverksamhet eller annat kommersiellt syfte är du välkommen att ta kontakt med biljettkassan

När du köper biljetter via biljettkassan ber vi dig uppge vissa personuppgifter, bland annat i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Vi kommer även att förse eventuell extern arrangör/samarbetspartner av detta evenemang med dina personuppgifter. Arrangören kan också komma att kontakta dig med information om evenemanget, samt delge dig information om kommande evenemang. Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter.

BILJETTKÖP VIA HEMSIDA

När du köper biljetter via vår hemsida, fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står “Jag godkänner försäljnings- och leveransvillkoren”, så accepterar du dessa Villkor och ger ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter. Vi vill informera dig om att vi kan komma att använda dessa uppgifter för att kontakta dig angående ditt besök. Vi kommer även att förse eventuell extern arrangör/samarbetspartner av detta evenemang med dina personuppgifter. Arrangören kan också komma att kontakta dig med information om evenemanget, samt delge dig information om kommande evenemang.

E-handelsplattformen är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter) eller särskilt godkända näringsidkare. Det är därmed förbjudet att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk.

KÖP SOM STRIDER MOT VÄSTMANLANDSMUSIKENS VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om användaren bryter mot dessa Villkor.

När en biljett spärras blir den obrukbar och mister sitt värde. Vid makuleringar på grund av att användaren brutit mot dessa Villkor återbetalas inte eventuella distributions- och leveransavgifter. Vi kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.
Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund får maxantalet ej överskridas eller kringgås.

ALLMÄNT OM BILJETTER

BYTEN, ÅTERKÖP OCH INSTÄLLT/FLYTTAT EVENEMANG

FORCE MAJEURE

Om Västmanlandsmusiken till följd av force majeure såsom krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, pandemi, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, eller liknande omständigheter som t ex myndighetsbeslut eller rekommendationer, hindras att fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal har Västmanlandsmusiken rätt att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd varken till konsument eller näringsidkare. Skulle tvist uppstå i dessa fall är det arrangören (står på evenemangsbiljetten) som är motparten.
Serviceavgiften och eventuella distributionsavgifter återbetalas inte.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material (varumärken, texter, bilder med mera) som används på E-handelsplattformen eller i vår biljettkassa, tillhör Västmanlandsmusiken eller någon av våra samarbetspartners. Det är inte tillåtet att sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utan vårt godkännande.
E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av oss.

Serviceavgifter

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (“Personuppgifter”) för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår biljettkassa eller hemsidan, samtycker du till att vi samlar in följande personuppgifter:

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om det evenemang du köpt biljett till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

Genom att köpa biljetter till evenemang på Västmanlandsmusiken och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation.

Särskild information till dig som är yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter

Västmanlandsmusiken är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Däremot kan vi ge dina uppgifter vidare till exempelvis extern arrangör för evenemanget du köpt biljett till via ex säljlistor, om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare) eller till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För att ta del av hela vår personuppgiftspolicy, vänligen besök vår hemsida www.vastmanlandsmusiken.se