Loading…

Personuppgiftspolicy

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (“Personuppgifter”) för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår biljettkassa eller hemsidan, samtycker du till att vi samlar in följande personuppgifter:

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om det evenemang du köpt biljett till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

Genom att köpa biljetter till evenemang på Västmanlandsmusiken och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation.

Särskild information till dig som är yngre än 18 år

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter

Västmanlandsmusiken är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Däremot kan vi ge dina uppgifter vidare till exempelvis extern arrangör för evenemanget du köpt biljett till via ex säljlistor, om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare) eller till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För att ta del av hela vår personuppgiftspolicy, vänligen besök vår hemsida www.vastmanlandsmusiken.se